PAPA GIORGIA _BORN TOO WHITE_ Antitude, giovani e ribelli, giugno 2018, Firenze

PAPA GIORGIA _BORN TOO WHITE_ Antitude, giovani e ribelli, giugno 2018, Firenze